Створення: 22.05.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 23/06/2017

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″, місцезнаходження м.Херсон, вул.Філатова, 38, скликає позачергові загальні збори акціонерів 23.06.2017р. о 16.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Про надання згоди на вчинення товариством трьох значних правочинів та визначення уповноважених осіб на укладання таких правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Рикова Лариса Михайлівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3:

надати згоду на вчинення нижчеперелічених трьох значних правочинів, для чого уповноважити директора товариства на:

1) укладання договору оренди на 42 місяці з подальшим викупом 9/11 частки комплексу нежитлових будівель та споруд (контора асфальтобетонного заводу літ «А» 192,0 кв.м; вагівниця АБЗ, літ. «Б», 23,6 кв.м; склад матеріалів, літ «В»,74,4 кв.м; навіс літ. «Е»; туалет, літ «Ж»; прохідна будка, літ «З»;  огорожа №1-2; бітумносховище підземне 4х резервуарне №3; мазутосховище підземне 2-х резервуарне №4; ємкісні котли із цистерни №5; ємність металева 3шт, №6; цистерна №7; цистерна №8; розподільчий пункт №8) розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, б. 21, оціночна вартість якого становить 474 721,20 грн. (в тому числі ПДВ на суму 79 120,2 грн.).

Платіж розбити наступним чином:

- встановити орендну плату за цим договором 3000,00 грн. (з ПДВ) в місяць на протязі 42 місяців після дати підписання договору оренди с викупом. Орендні платежі включають до себе вартість майна для цілей викупу;

- встановити платіж викупу, який складатиме 348 721,20 грн. (з ПДВ), який повинен сплатити орендар  будь якими частками до кінця дії договору оренди з викупом.

2) укладання договору оренди на 42 місяці з подальшим викупом асфальтобетонозмішувача ДС 117-2к, розташованого за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, б.21, оціночна вартість якого складє 615 600,00 грн. (в тому числі ПДВ на суму 102 600, 60грн.).

Платіж розбити наступним чином:

- встановити оренду 6000,00 грн. (з ПДВ) в місяць на протязі 42 місяців, після дати підписання договору оренди с викупом. Орендні платежі включають до себе вартість майна для цілей викупу;

- встановити платіж викупу, який складатиме 363 600,00 грн.(з ПДВ), який повинен сплатити орендар до будь якими частками до кінця дії договору оренди с викупом.

3) укладання договору оренди з викупом на 42 місяці транспортних засобів товариства на загальну суму 672 450,00 грн. згідно окремого додатку.

Платіж розбити наступним чином:

- встановити орендну плату за цим договором 4000,00 грн. (з ПДВ) за місяць на протязі 42 місяців, після дати підписання договору оренди з викупом. Орендні платежі включають до себе вартість майна для цілей викупу;

- встановити платіж викупу, який складає 504 450,00 грн. (з ПДВ);

- вартість майна оцінити: 672 450,00 грн. (в тому числі ПДВ на суму 112 075 грн).

4) надати директору товариства повноваження на видачу довіреності на укладання зазначених в п.п. 1)…3) угод іншій особі за його (директора) розумінням.

Зазначені умови цих правочинів можуть виконуватись достроково, за бажанням орендаря.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: rbu3.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.06.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Говядовського В.О., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів 23.06.17 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.   


Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 94(2599) від 22.05.2017р.