Створення: 10.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/04/2015

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″ скликає загальні збори акціонерів 17.04.2015р. о 16.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Філатова, 38, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 13.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час звернувшись у приймальні до директора Шолома О.М.

Реєстрація учасників зборів 17.04.15 з 15.30 до 15.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) (2014/2013)

 • Усього активів 1504/2334.
 • Основні засоби 409/424.
 • Запаси 100/123.
 • Сумарна дбт заборгованість 930/1784.
 • Грошові кошти 18/2.
 • Нерозподілений прибуток 229/198.
 • Власний капітал 939/908.
 • Статутний капітал 5/5.
 • Поточні зобов’язання 565/1426.
 • Прибуток 31/177.
 • Середньорічна кількість акцій 9783/9783.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(2050) від 10.03.15.