Створення: 27.08.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 12/09/2013

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″ відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» скликає позачергові загальні збори акціонерів 12.09.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Філатова, 38, з таким порядком денним:

  1. Про розгляд питання щодо звернення до Акціонерного банку «Південний» в особі філії Акціонерного банку «Південний» в м. Херсоні з пропозицією укласти договір іпотеки з метою забезпечення виконання своєчасних зобов’язань по поновлювальній кредитній лінії ПрАТ «РБУ №3» та надати в іпотеку комплексу розміщеного: м.Херсон, по вул.Філатова, 38.
  2. Про надання повноважень на підписання договору іпотеки на комплекс в м. Херсоні, по вул.Філатова, 38 з Акціонерним банком «Південний» в особі філії Акціонерного банку «Південний» в м.Херсоні.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 06.09.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів за адресою товариства у робочий час, звернувшись в кабінет бухгалтерії до Топчій В.М.

Реєстрація учасників зборів 12.09.13 з 09.00 до 09.45 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 158(1662) від 23.08.13.