Створення: 15.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 15/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 15.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Алiмов Геннадiй Анатолiйович, володiє 2,2% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена член наглядової ради Топчiй Валентина Миколаївна, володiє 1,7% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Овчиннiков Сергiй Григорович, володiє 0.95% в статутному капiталi, перебував на посадi з 16.04.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена ревiзор Алiмова Лариса Вiталiївна, володiє 0,6% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 17.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Алiмов Геннадiй Анатолiйович, володiє 2,2% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Топчiй Валентина Миколаївна, володiє 1,7% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три Овчиннiков Сергiй Григорович, володiє 0.95%, акцiй в статутному капiталi, попередня член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана ревiзором термiном на три роки Алiмова Лариса Вiталiївна, володiє 0,6% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.