Створення: 14.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 14/03/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 звiльнений голова наглядової ради Алiмов Геннадiй Анатолiйович, володiє 2,2% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 звiльнена член наглядової ради Топчiй Валентина Миколаївна, володiє 1,7% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 звiльнений член наглядової ради Овчиннiков Сергiй Григорович, володiє 0.95% в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 звiльнена ревiзор Алiмова Лариса Вiталiївна, володiє 0,6% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 15.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Шолом Олександр Михайлович, володiє 85,66% в статутному капiталi, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Овчиннiков Сергiй Григорович, володiє 0.95% в статутному капiталi,, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Алiмов Геннадiй Анатолiйович, володiє 2,2% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 звiльнений директор Шолом Олександр Михайлович, володiє 85,66% в статутному капiталi, перебував на посадi з 17.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.03.2017 обрана ревiзором термiном на три роки Алiмова Лариса Вiталiївна, володiє 0,6% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням наглядової ради вiд 14.03.2017 призначений директором з 15.03.2017 на невизначений термiн Говядовський Володимир Олегович, акцями не володiє, попередня посада заступник директора ТОВ «Фрiдомпро». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.